ઘરગથ્થુ મોજા

  • ઘરેલું કુદરતી રબરના મોજા

    ઘરેલું કુદરતી રબરના મોજા

    1960 ના દાયકાથી ઘરેલુ રબરના ગ્લોવ્સનો ઉપયોગ વાસણ ધોવા અને ઘરની સફાઈ માટે કરવામાં આવે છે.ગ્લોવ્ઝની ઘણી જુદી જુદી ડિઝાઈન ઘણા રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે પરંતુ પરંપરાગત ડિઝાઈન પીળા અથવા ગુલાબી રંગની હોય છે જેમાં લાંબા કફ હોય છે.જ્યારે આ આજે પણ સૌથી વધુ લોકપ્રિય પેટર્ન છે, ત્યારે મોજા એ કાંડા-લંબાઈથી લઈને ખભા-લંબાઈ સુધીની શ્રેણી મેળવી શકાય છે.વધારાના રક્ષણ માટે શર્ટ અને બોડીસુટ સાથે પહેલાથી જોડાયેલા ગ્લોવ્સ પણ છે.સ્પષ્ટીકરણ કાચી સાદડી...